Sunday, July 12, 2009

Dua Projek Perintis Pertingkat Keselamatan Jalan Ray Diperluas

Makna Perkataan:

Perintis:
orang dll yg pertama sekali mengusahakan (mengerjakan) sesuatu, pembuka jalan, pemuka, penganjur

Menyusuli:
menuruti sesuatu yg terdahulu, mengikuti, mengiringi (kata dasar: susul)

Tinjauan:
perbuatan *meninjau atau hasil drpd *meninjau, pandangan (kata dasar: tinjau)

Meninjau: memerhatikan (melihat-lihat) sesuatu dr tempat yg tinggi atau dr jauh

Mendorong: mempengaruhi, menyebabkan

Apa yang saya faham dari artikel ini adalah bahawa ada dua projek perinitis yang diadakan oleh Pengangkutan Darat (LTA) yang akan diperluas. Salah satu projek perinitis ini adalah projek 'Tanda Kelajuan Anda' (YSS) yang dilaksanakan supaya pemandu akan lebih prihatin dengan kelajuan kenderaan mereka dan akan menyesuaikan kelajuan mereka. Selain itu, LTA mempunyai Tanda-Tanda Memprlahankan (TrCM) Trafik yang berwarna putih and bersegi tiga dan ini sepatutnya mempunyai kesan memperlahankan kenderaan. Pemandu telah merberikan maklum balas bahawa YSS berhasil dalam membantu mereka mengurangkan kelajuan mereka di ketiga-tiga lokasi itu. LTA akan memperluaskan TrCM di enam lokasi. Saya berpendapat bahawa apa yang dilakukan oleh LTA telah menimbulkan hasil positif untuk mengatasi masalah kemalangan jalan raya di Singapura dan untuk kebaikan warga negara Singapura langkah-langkah in sepatutnya diteruskan dan diperluaskan supaya kemalangan di Singapura akan lebih kurang.

No comments:

Post a Comment